- Tổng diện tích đất toàn trường cả 2 cơ sở : 3.746,4m2.

- Tổng số phòng: 16 phòng. Trong đó: Phòng học: 16 phòng; Phòng hành chính và phòng chức năng: 06 phòng.     

- Phòng sinh hoạt chung: diện tích trung bình 1,5m2/trẻ. Đảm bảo thiết bị và các yêu cầu theo quy định. Có phòng vệ sinh khép kín trong mỗi lớp học.  7m2/phòng

- Hiên chơi: diện tích trung bình 0.7m2/trẻ và đảm bảo các quy cách.

- Khối phòng phục vụ học tập: gồm có phòng giáo dục thể chất (diện tích 60m2 có đầy đủ các thiết bị, đồ dùng); Phòng đa năng: diện tích 60m2 có đầy đủ các thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học.

-  Khối phòng tổ chức ăn:  Khu vực bếp: diện tích 90m2, có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dành cho bếp. Có kho thực phẩm: 6m2; Phòng nghỉ dành  cho nhân viên 12m2.

- Khối phòng hành chính: Văn phòng trường có diện tích 30m2; Phòng Hiệu trưởng: Diện tích 25m2; Phòng Phó hiệu trưởng: Diện tích 25m2. Phòng hành chính : Diện tích 25m2

- Phòng hội trường: Được xây với diện tích 60m2. Phòng y tế: Xây dựng với diện tích 12m2. Có 2 phòng vệ sinh dành cho CBGVNV, diện tích 7m2/phòng.

- Khu để xe: nhà trường có khu để xe cho cán bộ giáo viên có mái che và sắp xếp gọn gàng an toàn, tổng diện tích 36m2 .

- Sân vườn: Diện tích 673,5m2, thiết kế phù hợp với điều kiện

- Có khu vui chơi sãnh sân bên trong với diện tích 2 sãnh là 313m2.