Thông tin chi tiết:
Phùng Minh Nguyệt
TTCM 3 Phùng Minh Nguyệt
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách