Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ý
TPCM Nguyễn Thị Ý
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách