Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thùy Linh
TPT Nguyễn Thị Thùy Linh
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách