Thông tin chi tiết:
PHẠM THỊ THANH MINH
Họ và tên PHẠM THỊ THANH MINH
Giới tính Nữ
Chức vụ HIỆU TRƯỞNG. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Trình độ Đại học sư phạm
Điện thoại 0905701063
Email phamthithanhm@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách