Thông tin chi tiết:
Đoàn Thị Thuận
Tổ trưởng Đoàn Thị Thuận
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Trung cấp
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách