Thông tin chi tiết:
Võ Thị Kim Phượng
Họ và tên Võ Thị Kim Phượng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách