A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xét nâng lương

- Tổ trưởng chuyên môn họp triển khai xét nâng lương trước thời hạn. Hạn cuối nộp vào ngày 04/12/2018. Sau thời gian trên nhà trường không chịu trách nhiệm về chế độ của người lao động.

- Thời gian xét: Đối với bậc trung cấp trở xuống: xét thành tích 4 năm 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018

Đối với bậc cao đẳng trở lên: xét thành tích 6 năm 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018

/upload/51541/fck/files/danh sach t- NLTTH.xlsx

/upload/51541/fck/files/Nâng l--ng truoc thoi han.pdf

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết