Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Ngày tháng năm sinh 07/02/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó chủ tịch
Trình độ Đại học
Điện thoại 0985009455
Email mylelebatrinh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách