Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hương
Họ và tên Trần Thị Hương
Ngày tháng năm sinh 06/07/1981
Giới tính Nam
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn
Trình độ Đại học
Điện thoại 098098987
Email tranhuongnhs@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách