• CĐ 2, Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
  HS biết : Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản
 • CDD2, Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
   Chọn được kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản, biết cách trình bày văn bản theo nhiều kiểu khác nhau.
 • CĐ 2, bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chủ đề 1, bài 1: Khám phá computer
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
  - Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục.- Thực hiện các thao tác: Tạo, mở, sao chép, xóa thư mục, tệp.
 • Chủ đề 4: Thế giới Logo, Bài 2: Câu lệnh lồng nhau trong Logo
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 281 lượt tải | 2 file đính kèm
  Qua bài học này, các em biết cấu trúc của câu lệnh lặp lồng nhau. Vận dụng để vẽ hình theo yêu cầu.
 • Chủ đê 4 Thế giới Logo - Bài 1 Những gì em đã biết
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 392 lượt tải | 1 file đính kèm
  Qua bài này các em ôn lại một số lệnh trong Logo.