Tiếng Việt - Tuần 1

Ngày đăng: 31/10/2020 23 lượt xem
Danh sách file (3 files)
  • Tải vềTuan_1__TLV__Cau_tao_cua_bai_van_ta_canh_fe7d759a94.ppt
  • Tải vềTuan_1__Tdoc__Quang_canh_lang_mac_ngay_mua_bf7c487ca8.ppt
  • Tải vềTUaN_1_LTVC_Tu_dong_nghia_3249afe0a2.ppt
Mô tả:

Tập đọc: Quang cảnh ngày mùa       -   

LTVC: Từ đồng nghĩa                       -

TLV: Cấu tạo của bài văn tả cảnh