• TRANH LANG HO
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HOI THOI COM THI O LANG DONG VAN
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TIẾNG RAO ĐÊM
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TUẦN 13. MRVT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TUAN 14. CHUỖI NGỌC LAM
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TUAN 13. NGUOI GAC RUNG TI HON
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TUAN 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng Việt - Tuần 7
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
  LTVC: Từ nhiều nghĩa
 • Tiếng Việt - Tuần 3
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
  LTVC: MRVT Nhân dân
 • Tiếng Việt - Tuần 5
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Emili con
 • Tiếng Việt - Tuần 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 27 lượt tải | 3 file đính kèm
  Tập đọc: Quang cảnh ngày mùa       -   LTVC: Từ đồng nghĩa                       -TLV: Cấu tạo của bài văn tả cảnh