Chủ đê 4 Thế giới Logo - Bài 1 Những gì em đã biết

Ngày đăng: 18/04/2020 390 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Qua bài này các em ôn lại một số lệnh trong Logo.

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhung