Chủ đề 1, bài 1: Khám phá computer

Ngày đăng: 21/10/2020 41 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềlop_5_Bai_1_Kham_pha_Computer_30303df9e7.ppt
Mô tả:

- Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục.

- Thực hiện các thao tác: Tạo, mở, sao chép, xóa thư mục, tệp.