CDD2, Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản

Ngày đăng: 10/11/2020 31 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềlop_5_CD2_Bai_3_Chon_kieu_trinh_bay_co_san_cho_doan_van_ban_c8fcc40e03.pptx
Mô tả:

 Chọn được kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản, biết cách trình bày văn bản theo nhiều kiểu khác nhau.