CĐ 2, Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản

Ngày đăng: 14/12/2020 55 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềCD2_Bai_4_Dinh_dang_van_ban_danh_so_trang_trong_van_ban_32455f67b8.pptx
Mô tả:

HS biết : Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản