Chủ đề 4: Thế giới Logo, Bài 2: Câu lệnh lồng nhau trong Logo

Ngày đăng: 23/04/2020 275 lượt xem
Danh sách file (2 files)
Mô tả:

Qua bài học này, các em biết cấu trúc của câu lệnh lặp lồng nhau. Vận dụng để vẽ hình theo yêu cầu.