• Bài 3: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Em tập soạn thảo
 • CĐ 3, Bài 1: Những gì em đã biết
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
 • CĐ 2, Bài 5: Thực hành tổng hợp
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
  Vận dụng các công cụ đã học để vẽ các hình theo mẫu
 • CĐ 2, Bài 4: Sao chép màu
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
  Biết sao chép màu từ tranh vẽ có sẳn
 • CĐ 2, Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
  Biết chức năng của một số nút lệnh trong thẻ view, thay đổi được kích thước trang vẽ.
 • CĐ 2: Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
   Biết cách xoay hình theo hướng khác nhau, viết được chữ lên hình
 • Chủ đề 1, Bài 3: Làm quen với tệp
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
  Làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục
 • Chủ đề 1, Bài 2; Các thao tác với thư mục
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thực hiện các thao tác; Sao chép, đổi tên thư mục
 • Chủ đề 1, Bài 1; Những gì em đã biết
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính.
 • Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu,Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 70 lượt tải | 0 file đính kèm
  Chèn được đoạn văn bản, bảng biểu từ phần mềm Word vào trang trình chiếu
 • Thiết kế bài trình chiếu - Bài 1: Những gì em đã biết
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
  Qua  bài học này các em nhớ lại cách tạo một trang mới trên trang trình chiếu, cách chèn tranh ảnh, hình mẫu và lưu bài trình chiếu.Các con có thể nháy chuột vào link bên dưới để quan sát các thao tác trên trang trình chiếu ...