• Bài 3: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Em tập soạn thảo
 • CĐ 3, Bài 1: Những gì em đã biết
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
 • CĐ 2, Bài 5: Thực hành tổng hợp
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
  Vận dụng các công cụ đã học để vẽ các hình theo mẫu
 • CĐ 2, Bài 4: Sao chép màu
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
  Biết sao chép màu từ tranh vẽ có sẳn
 • CĐ 2, Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
  Biết chức năng của một số nút lệnh trong thẻ view, thay đổi được kích thước trang vẽ.
 • CĐ 2: Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
   Biết cách xoay hình theo hướng khác nhau, viết được chữ lên hình
 • Chủ đề 1, Bài 3: Làm quen với tệp
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
  Làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục
 • Chủ đề 1, Bài 2; Các thao tác với thư mục
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thực hiện các thao tác; Sao chép, đổi tên thư mục
 • Chủ đề 1, Bài 1; Những gì em đã biết
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính.
 • Tiếng Việt
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
  Cấu tạo của tiếng
 • Khoa học
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
  Các nguồn nhiệt
 • Đố vui để học
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 42 lượt tải | 1 file đính kèm