Tin học 3, chủ đề 2: Em tập vẽ

Ngày đăng: 30/11/2020 42 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềCD2_Bai_1_Lam_quen_voi_phan_mem_hoc_ve_35c7bff738.ppt
Mô tả:

Chủ đề 2, Bài 1: Làm quen với phần mềm vẽ