• Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Em tập vẽ
 • Bài 4: Tẩy xóa chi tiết tranh vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Em tập vẽ
 • Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Em tập vẽ
 • Chủ đề 2: Em tập vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 87 lượt tải | 1 file đính kèm
  bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu
 • Tin học 3, chủ đề 2: Em tập vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 2, Bài 1: Làm quen với phần mềm vẽ 
 • CĐ 1, Bài 7: làm quen với với Internet
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
  Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet, biết truy cập trang web khi biết địa chỉ của trang.
 • CDD1 - Bài 6: Thư mục
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
  - Làm quen với thư mục,  thư mục con, thực hiện thao tác tạo thư mục.
 • Chủ đề 1, bài 3: Chuột máy tính
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
  - Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính.- Biết cầm chuột đúng cách.- Thực hiện thao tác: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.
 • Bài 1: Người bạn mới của em
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
  - Biết các bộ phận của máy tính- Chức năng cơ bản của các bộ phận- Nhận biết một số loại máy tính cơ bản - Biết máy tính giúp em học tập, giải trí, liên lạc với bạn bè.
 • Chủ đề 3, Bài 2: Gõ dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 209 lượt tải | 1 file đính kèm
  Qua bài học này, các em biết cách gõ dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã theo kiểu Telex và Vni.Các em tải bài về học nhé
 • Chủ đề 3, bài 1: Gõ các chữ ă,â,ê,ô,ơ,ư,đ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
  Qua bài học này các em biết cách gõ các chữ ă,â,ê,ô,ơ,ư,đ theo kiểu gõ Telex và Vni  Các em tải bài về học nhé.