• TUAN 14. CHUỖI NGỌC LAM
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mở rộng vốn từ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 36 lượt tải | 0 file đính kèm
  Luyện từ và câu
 • Kể lại buổi đầu đi học
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn: Tập làm văn
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc; Mẹ
 • Tiếng Việt
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài: Nhớ lại buổi đầu đi học
 • Tiếng Việt
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ôn tập (tiết 5)
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài: Bận