Chủ đề 1, bài 3: Chuột máy tính

Ngày đăng: 21/10/2020 24 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

- Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính.

- Biết cầm chuột đúng cách.

- Thực hiện thao tác: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.