CĐ 1, Bài 7: làm quen với với Internet

Ngày đăng: 10/11/2020 23 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềCD1_lop_3Bai_7_Lam_quen_voi_Internet_22be8aac68.pptx
Mô tả:

Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet, biết truy cập trang web khi biết địa chỉ của trang.