Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ

Ngày đăng: 14/12/2020 47 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềCD2_Bai5_Sao_chep__di_chuyen_chi_tiet_tranh_ve_LeHong_v2_2a8ab9f967.ppt
Mô tả:

Chủ đề 3: Em tập vẽ