• TUAN 14. CHUỖI NGỌC LAM
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Em tập vẽ
 • Bài 4: Tẩy xóa chi tiết tranh vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Em tập vẽ
 • Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 3: Em tập vẽ
 • Phép chia hết và phép chia có dư
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn: Toán
 • Toán
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ôn tập các bảng chia
 • Mở rộng vốn từ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 36 lượt tải | 0 file đính kèm
  Luyện từ và câu
 • Kể lại buổi đầu đi học
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn: Tập làm văn
 • Chủ đề 2: Em tập vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 87 lượt tải | 1 file đính kèm
  bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu
 • Tin học 3, chủ đề 2: Em tập vẽ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chủ đề 2, Bài 1: Làm quen với phần mềm vẽ 
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc; Mẹ
 • Văn hóa giao thông
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 38 lượt tải | 1 file đính kèm
  An toàn giao thông khi đi trên các phương tiện giao thông đường thủy.