• Tập đọc: Tìm ngọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Tìm ngọc
 • Bé Hoa
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc
 • Câu chuyện bó đũa
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn: Tập đọc
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Bông hoa niềm vui
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Cây xoài
 • Tiếng Việt
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tiếng Việt +