• Tập đọc: Tìm ngọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Tìm ngọc
 • Bé Hoa
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc
 • Câu chuyện bó đũa
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn: Tập đọc
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Bông hoa niềm vui
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Cây xoài
 • Tiếng Việt
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tiếng Việt +