• Tập đọc: Tìm ngọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Tìm ngọc
 • Bé Hoa
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc
 • Ngày giờ
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn; Toán
 • Câu chuyện bó đũa
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
  Môn: Tập đọc
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Bông hoa niềm vui
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc; Mẹ
 • Tập đọc
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tập đọc: Cây xoài
 • Toán lớp 2
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tiết 50-51
 • Tiếng Việt
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tiếng Việt +
 • Đố vui để học khối 2
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
  Rung chuông vàng.  Các em hãy hãy nháy chuột vào "Xem chi tiết" để tải nhé!
 • Mỹ thuật lớp 2
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 42 lượt tải | 0 file đính kèm
  Các em nháy vào đường link để học nhéhttps://www.youtube.com/watch?v=9FkeyPxt9oc&feature=youtu.be&app=desktop