• Toán 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thực hành lắp ráp, xếp hình
 • Toán 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 4: So sánh số
 • Tiết 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ôn tập Toán
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 12 lượt tải | 1 file đính kèm