• Toán 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thực hành lắp ráp, xếp hình
 • Toán 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 4: So sánh số
 • Tiết 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ôn tập Toán
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 19 lượt tải | 1 file đính kèm