• Tiếng Việt 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ôn tập on ơn (Tiết 2)
 • Tiếng Việt 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ôn tập on ơn (Tiết 1)
 • Tiếng Việt 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 29 lượt tải | 0 file đính kèm
  Bài 13: u, ưNháy vào link dưới để tải bàihttps://drive.google.com/file/d/1LrETYWUyeCoyhOK8rI1MlCZVn10stJlE/view?usp=sharing
 • Tiếng việt 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 23 lượt tải | 0 file đính kèm
  Bài 11: i, kCác em nháy chuột vào link dưới để tải bài họchttps://drive.google.com/file/d/1FMOpjQw3iNtnMRUTtfugosI5q_8yfr93/view?usp=sharing  
 • Làm quen với các nét cơ bản (Phần 3)
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 15 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Em làm quen các nét cơ bản (Phần 2)
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 13 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Ôn tập Tiếng Việt 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Video học tập: Bài Em làm quen với các nét cơ bản
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 24 lượt tải | 0 file đính kèm