• Tiếng Việt 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ôn tập on ơn (Tiết 2)
 • Tiếng Việt 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ôn tập on ơn (Tiết 1)
 • Tiếng Việt 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 79 lượt tải | 0 file đính kèm
  Bài 13: u, ưNháy vào link dưới để tải bàihttps://drive.google.com/file/d/1LrETYWUyeCoyhOK8rI1MlCZVn10stJlE/view?usp=sharing
 • Tiếng việt 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 75 lượt tải | 0 file đính kèm
  Bài 11: i, kCác em nháy chuột vào link dưới để tải bài họchttps://drive.google.com/file/d/1FMOpjQw3iNtnMRUTtfugosI5q_8yfr93/view?usp=sharing  
 • Toán 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thực hành lắp ráp, xếp hình
 • Toán 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 4: So sánh số
 • Bảng chữ cái và số
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 70 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Làm quen với các nét cơ bản (Phần 3)
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 34 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Em làm quen các nét cơ bản (Phần 2)
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 32 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Nội qui lớp
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 37 lượt tải | 0 file đính kèm
    
 • Tiết 1
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ôn tập Toán
  | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 26 lượt tải | 1 file đính kèm