20 năm ngành giáo dục và đào tạo quận Ngũ Hành Sơn xây dựng và phát triển