Trường Mầm non Sen Hồng " Nơi gửi trọn niềm tin "

Được thành lập vào năm 2014, Trường Mầm Non Sen Hồng là trường Mầm non công lập đầu tiên trên địa bàn phường Khuê Mỹ. Qua thời gian hoạt động, nhà đã khẳng định thương hiệu tại Đà Nẵng và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm Non Sen Hồng được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BGD ĐT với mục tiêu giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp ...