Danh sách CBGVNV

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

1

Trần Thị Lan Chi

Hiệu trưởng

1966

2

Vũ Thị Thanh Vinh

Phó H.trưởng

1971

3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Kế toán

1991

4

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Văn thư

1983

5

Huỳnh Thị Thanh Tâm

Y tế

1992

6

Nguyễn Thị Thu Lệ

Giáo viên

1981

7

Lê Thị Hải

Giáo viên

1985

8

Nguyễn Thị Vi

Giáo viên

1988

9

Lê Thị Bích Ngọc

Giáo viên

1988

10

Huỳnh Thị Kim Phúc

Giáo viên

1985

11

Trần Thị Hương

Giáo viên

1987

12

Huỳnh Thị Sắc

Giáo viên

1983

13

Nguyễn Thị Tố Nga

Giáo viên

1993

14

Võ Thị Thúy Vân

Giáo viên

1979

15

Đinh Thị Huệ

Giáo viên

1989

16

Phạm Thị Phúc

Giáo viên

1988

17

Võ Thị Cảnh

Giáo viên

1984

18

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Giáo viên

1993

19

Huỳnh Đăng Ly Ly

Giáo viên

1994

20

Lê Thị Nhung

Giáo viên

1988

21

Nguyễn Thị Thuận An

Giáo viên

1992

22

Lê Thị Lệ Kiều

Giáo viên

1991

23

Trần Thị Ái

Giáo viên

1996

24

Nguyễn Lê Thị Lộc

Giáo viên

1997

25

Huỳnh Thị Bé Phụng

Giáo viên

1993

26

Nguyễn Thị Lý

Giáo viên

1984

27

Trần Thị Minh

Giáo viên

1979

28

Lê Thị Ngọc

Cấp dưỡng

1971

29

Ngô Thị Kim Hậu

Cấp dưỡng

1993

30

Nguyễn Ngọc Thu Đông

Cấp dưỡng

1983

31

Đoàn Thị Mai Diễm

Cấp dưỡng

1990

32

Thái Thịnh

Bảo vệ

1957

33

Lê Thị Phượng

Bảo vệ

1966