DANH BẠ HỌC SINH LỚP NHỠ 3  - NĂM HỌC: 2017-2018
SttHọ và tênNữNăm sinh Họ tên cha hoặc mẹĐịa chỉĐiện thoạiGhi chú
1Đoàn VânAnhx10/12/2013Đoàn Văn VũT105 K Mỹ'0983041608tạm trú
2Hồ HảiAnhx16/2/2013Hồ Tố HảiT 24 H Hải0905171658A.Tiên 
3Phan Nguyễn KimAnhx7/12/2013Phan Trọng HiểnT49 k mỹ0906148533 
4Lê Hoàng GiaÂux4/4/2013Lê Quốc TịnhT76 K Mỹ0906598415 
5Nguyễn Văn Bình 26/6/2013Nguyễn Xuân HồngT66 K Mỹ0905677223 
6Vũ ThànhCông 8/12/2013Vũ Văn PhánT73 k Mỹ0972652909tạm trú
7Nguyễn Thị LinhĐanx1/11/2013Nguyễn Lâm ĐạiTổ 7 H Hải0936129455 
8Trần NgọcHiếu 12/15/2103Trần Ngọc HiềnTổ 52 K Mỹ01225561515 
9Trịnh Hoàng TrungHiếu 2/12/2013Trịnh Văn ViệtT 78 K Mỹ0985107339tạm trú
10Phan Nguyễn Phúc Hưng 5/29/2013Phan Duy HiếuTổ 26 K Mỹ01215740520 
11Nguyễn Duy Gia Khánh 1/11/2013Nguyễn Duy LiêmT73K Mỹ01686844811 
12Phạm Nguyễn Đăng Khoa 20/5/2013Phạm Văn HoànT24 H Hải0914760360 
13Nguyễn PhươngLinhx25/11/2013Nguyễn Trung KiênT107K Mỹ0904979092 
14Nguyễn Thùy Linhx2/20/2013Nguyễn Thanh MinhTổ 108 K Mỹ0908420049tạm trú
15Nguyễn Xuân GiaLinhx10/3/2013Nguyễn Xuân HoàiT91 H hải0941307468 
16Nguyễn Hoàng QuânLong 1/3/2013Nguyễn Đức HoàngT 67 K Mỹ01694165357 
17Phùng Thị Khánh Lyx4/12/2013Phùng Quốc ĐiệpT109 Đồng Nò0934960441 
18Hồ Trung Nghĩa 20/3/2013Hồ Ngọc HoàngT 76 K Mỹ0982088676 
19Phạm Trần Minh Ngọcx10/20/2013Phạm Văn TuấnTổ 59 K Mỹ0905121621 
20Lê Phan BảoNguyên 12/8/2013Lê Đức ThốngTổ 53 K Mỹ0934963405 
21Trần Đông Nhix1/1/2013Trần Ngọc VinhT38 K Mỹ0904665140 
22Trần Huy Tấn Phát 2/3/2013Trần Huy CườngTổ 30 K Mỹ01268454635 
23Nguyễn AnPhú 3/10/2013Nguyễn Ngọc ÁnhT24H Hải0905560789K Phúc
24Ngô ĐìnhPhúc 1/11/2013Huỳnh Thị TrinhTổ 86 K Mỹ0935220510 
25Phan Ngọc Diệu Thảox30/8/2013Phan Văn MinhT95H Quý0986937545Minh SGD
26Phạm Hoài HoàngThiên 12/12/2013Phạm Hoài NamT108 K Mỹ0915627000 
27Trần Đức Thiện 8/3/2013Trần Ngọc DiệuT59 K Mỹ0915948077 
28Nguyễn Đức Trọng 18/8/2013Nguyễn Đức NghĩaT 24 H Hải  A. Kỳ BTHH
29Đinh Thị Hoài BảoTrâmx4/6/2013Đinh Ngọc VinhT 78 K Mỹ0935730636tạm trú