DANH BẠ HỌC SINH LỚP NHỠ 2  - NĂM HỌC: 2017-2018
SttHọ và tênNữNăm sinh Tên cha hoặc mẹĐịa chỉĐiện thoạiGhi chú
1Nguyễn Trần GiaBảo 5/24/2013Nguyễn Công Minht78 k Mỹ0906541310 
2Trần Lê Linh Chix12/7/2013Trần Phước QuangT 75 K Mỹ0905297557 
3Trịnh Quang Duy 10/24/2013Nguyễn Thị Hàtổ 21 K Mỹ0905817877 
4Bùi Phan Kỳ Duyênx1/31/2013Bùi Văn NhượngTổ 60 K Mỹ0905576947 
5Nguyễn Lê Linh Đanx12/24/2013Nguyễn Hữu ĐôngT75 K Mỹ0917798501 
6Trần Thanh Gia Hânx9/15/2013Trần Ngọc HoàngTổ 104 K Mỹ01208542557 
7Huỳnh Ngọc Hânx4/15/2013Huỳnh Ngọc ThịnhTổ 96 K Mỹ0905220549 
8Lê GiaHuy 27/11/2013Lê Trường GiangT49K Mỹ0979602187tạm trú
9Huỳnh Đăng AnhKhoa 8/10/2013Đoàn Thị Mai diễmT92 H Quý0905932562Con CD
10Nguyễn Văn Đoàn AnhKhoa 7/12/2013Nguyễn Văn Hưngt61 K Mỹ0935710122 
11Võ Ngọc AnhKhoa 6/26/2013Võ Ngọc Hùng PhiT53 K Mỹ0918567832 
12Nguyễn Ngọc MinhKhuêx10/5/2013Nguyễn Văn MạnhT82 K Mỹ0982558642 
13Lương Minh Khuêx4/14/2013Lương Quang PhụngTổ 26 K Mỹ0905549775 
14Mai Đoàn BảoLamx10/25/2013Mai Xuân LinhTổ 49 K Mỹ0935568586 
15Lê Lin 5/8/2013Lê Thành LongT82 LV hiến0944592277 
16Lưu TâmMẫnx5/25/2013Lưu Văn KhoaT96 K Mỹ0905257505 
17Phan Lê ThảoMyx8/18/2013Phan Đức TônTổ 90 K Mỹ0964602455 
18Lê Ngọc GiángMyx18/5/2013Lê Tiến TânTổ 23K Mỹ0905333903 
19Đào Xuân Nam 9/13/2013Đào Đức HùngTổ 56 K Mỹ01219008264 
20Trần ĐăngNghĩa 4/6/2013Trần Anh TínT 75 K Mỹ0935547653tạm trú
21Phan Trần BiểnNgọcx9/3/2013Phan Hoàng TẩnT96 K Mỹ0906360863 
22Trần Lê AnhNhân 14/2/2013Trần Phú ĐứcTổ 82 K Mỹ0905029827 
23Bùi Quỳnh Nhưx11/1/2013Lê Thị Nhungtổ 83 Mỹ an0975483 906Con GV
24Nguyễn Như Phượngx3/2/2013Nguyễn ThuT80K Mỹ0964169100 
25Hoàng Lê Bảo Quyênx23/6/2013Lê Thị Hảit  K Mỹ01654877445 
26Lê Bảo Quyênx9/20/2013Lê Trọng Hiếutổ 16 H Hải01684315824GV NHS 
27Đỗ Nguyễn Hoàng Thiện 15/7/2013Đỗ Hoàng MỹT 78 K Mỹ0934853485 
28Trần Gia Thịnh 15/2/2013Trần Anh KhoaT58K Mỹ01264565076 
29Mai ĐăngQuân 9/10/2013Mai Hồng Sâmt42 Hòa Hải0905905003P.LĐLĐquận