DANH BẠ HỌC SINH LỚP NHỠ 1  - NĂM HỌC: 2017-2018
SttHọ và tênNữNăm sinh Họ tên cha hoặc mẹĐịa chỉĐiện thoạiGhi chú
1Nguyễn Hồng Bảo Anhx27/12/2013Ngô Thị Hồng HạnhT 78 K Mỹ01206006016 
2Trương PhướcBảo 7/6/2013Trương SỏiT73 K Mỹ0935298893 
3Hoàng Dương Ngọc Diễmx11/20/2013Hoàng Thế QuânTổ 42 K Mỹ01664022704 
4Nguyễn TríDũng 6/29/2013Nguyễn TấnT63 K Mỹ01214541709 
5Đoàn NgọcDuy 3/22/2013Đoàn Quốc ThắngT71 K Mỹ0905746168 
6Nguyễn Hương Giangx12/13/2013Nguyễn Văn Hưngt69 K Mỹ0938539979 
7Nguyễn Tiến GiaHưng 8/26/2013Nguyễn Tiến PhúcTổ 77 K Mỹ0935402516 
8Hứa Xuân Hưng 12/7/2013Hứa Xuân HưngKhuê Mỹ01215640867 
9Nguyễn Đức TrungKiên 10/17/2013Nguyễn Văn CườngT69 K Mỹ0975026195 
10Nguyễn Viết BảoKhoa 12/12/2013Nguyễn Viết BìnhT60 K Mỹ0906516738 
11Ngô Hoàng GiaLinhx10/9/2013Ngô Hoàng ThứcT23 K Mỹ0935223585 
12Nguyễn HoàngMyx13/6/2013Nguyễn Huy HoàngT86K Mỹ0935356757 
13Nguyễn HiếuNghĩa 6/5/2013Nguyễn Văn AnT 71 K Mỹ0988441878An K714
14Hoàng Trọng Nhân 9/9/2013Hoàng Trọng TàiT4 K Mỹ0973716025 
15Lê Vũ Quỳnh Nhix10/3/2013Lê Huy HùngT 108K Mỹ0906449448 
16Nguyễn Ngọc BảoNgânx12/9/2013Nguyễn Chí PhụngT90 K Mỹ01206171016 
17Trần Mi Quânx10/14/2013Trần Trung HậuT39 K Mỹ0905459452 
18Nguyễn AnhQuốc 10/27/2013Nguyễn Đình LuânT23 Hòa Hải0935776210Hỏi cô
19Phan Nguyễn DuySamX5/26/2013Phan Anh TuấnT78 K Mỹ0924937938 
20Lê Trần HoàngThiên 8/15/2013Lê Đức LâmT82 K Mỹ0905896806 
21Huỳnh Phước Thịnh 8/31/2013Huỳnh Đại NghĩaT77 K Mỹ0905115957 
22Vương AnhTrung 4/26/2013Vương Anh TuấnTổ 97 K Mỹ0935672318 
23Nguyễn XuânVyx11/19/2013Nguyễn Xuân DuyênT66 K Mỹ01692788932tmaj trú
24HoàngPhi 12/12/2013Hoàng Trọng ĐôngT33 K Mỹ0935144115 
25Lê hữu Hải 9/22/2013Lê Văn QuyếtT6 Hòa T Đông0911715552 
26Trương Mỹ Anx12/20/2013Trương Tấn SỹTổ 92 K mỹ Tạm trú
27Nguyễn Thị Yến Trangx9/3/2013Huỳnh Tấn LinhT64 K mỹ01286004127 
28Nguyễn Anh Bảo 6/5/2013Nguyễn Anh TuânT 123 K Mỹ0935655181