DANH BẠ HỌC SINH  LỚP LỚN  1- NĂM HỌC: 2017-2018
SttHọ và tênNữNăm sinh Họ tên cha hoặc mẹĐịa chỉĐiện thoạiGhi chú
1Trương Hoàng Phát 2/14/2012Trương Xuân HoàngT73 K Mỹ0913494664tạm trú
2Vũ Hoàng Hải 23/8/2012Vũ Mạnh HàT72 K Mỹ01207407079 
3Nguyễn Huỳnh Khánh Kiên 9/7/2012Huỳnh Thị Hoa T88 K Mỹ0905825528 
4Nguyễn Trần NamKhánh 22/1/2012Nguyễn Thanh HòaT6 K Mỹ01222539217tạm trú
5Trịnh Xuân Linh 16/10/2012Trịnh Văn NiênT21 K Mỹ01676970974 
6Trương BảoMinh 3/9/2012Trương Văn côngT44 K Mỹ0938757896tạm trú
7Phan Công Nghĩa 1/7/2012Phan Công ThắngT77 HQuý0935514316GV TQD
8Thái Minh Quân 13/10/2012Nguyễn Thị vuiT78 H Quý0906337029GVLBT
9Huỳnh Nguyễn Minh Anhx3/30/2012Huỳnh Bá QuýT 47 H Quýi0905711182Quận đoàn
10Trần Lê Dươngx28/9/2012Lê Thị HườngT81 K Mỹ01633059229 
11Hoàng Thị Thu Hiềnx2/1/2012Hoàng Văn ThanhT70 K Mỹ0986064254 
12Nguyễn Gia Hoàng 9/6/2012Nguyễn Thị HươngT18 H Hải0982676343Đài TT 
13Nguyễn Văn Hoàng 13/8/2012Nguyễn Văn ThươngT76 K Mỹ01699195227 
14Nguyễn Lê MinhHuy 11/19/2012Nguyễn Minh ViệtT6 H Hải0935119950 
15Lê Vi KhánhHuy 12/6/2012Lê Thị Bích TrâmT89 K Mỹ01203340968tạm trú
16Nguyễn Hồ Quỳnh Hươngx26/7/2012Nguyễn Văn AnhT7 K Mỹ0963050824 
17Phạm Trần Gia Khánh 21/1/2012Phạm Đình ThỉnhT82 K Mỹ0905775814 
18Phan Thị BíchNgọcx10/9/2012Phan Văn HiếuT68 K Mỹ0982222992 
19Đồng Hoàng Long Nhật 10/11/2012Đồng Anh TámT83 K Mỹ0905934316 
20Hà Lê Bảo Nhix1/2/2012Hà Văn ThọT8 K Mỹ0906434121 
21Đặng QuỳnhNhix9/6/2012Đặng Trọng LanT16 HHải0905874048GVTHT
22Nguyễn Phúc BảoHânx9/1/2012Nguyễn Anh TuấnT66 K Mỹ0982173469 
23Huỳnh Thị CẩmNax10/7/2012Huỳnh Văn BéT84 K Mỹ0905629843 
24Trần Kiến Thăng 6/12/2012Trần Thanh TùngT84 K Mỹ0938458911 
25Trần Huỳnh CátTiếnx6/16/2012Trần Văn Bé T108 Đ Nò01214505023 
26Trần NguyênHoàng 6/22/2012Trần Văn HuynhT88 KMỹ0905737938 
27Khương Bá Vĩnh Uy 18/8/2012Khương Bá AnhT73K,Mỹ0906573357 
28Nguyễn Bảo QuỳnhChix21/7/2012Nguyễn Thế ThôiT35K Mỹ01218483778 
29Hồ GiaKhiêm 2/1/2012Hồ Văn VũT138 MAn0934772995 
30Đặng Thị HảiÂux11.10/2012Đặng Hồng Minh T90 K Mỹ01288695966 
31Trần Dương Bảo Nhix6/13/2012Trần Văn VươngT77 K Mỹ0976837853 
32Phạm Phương Trinhx11/29/2012Phạm NhuậnT80 K Mỹ0905750180 
33Nguyễn Võ BảoHiềnx5/30/2012Nguyễn Văn TâmT81 K Mỹ0975345164 
34Nguyễn Thành Danh 9/19/2012Trần Thị Thah TâmTổ 33 K Mỹ01677201329TT
35Võ Văn BảoKhánh 9/27/2012Võ văn TrườngT40 K Mỹ0987331205TT
36  15