• Chủ nhật, 11/04/2021 - 04:48
  • 090 508 64 44
  • mamnontieumy@gmail.com
Giáo viên giỏi nhất

Giáo viên giỏi nhất

Đội ngũ  giáo viên giỏi, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi  với kinh ...
Môi trường năng động

Môi trường năng động

Xác định chất lượng đào tạo là sự sống còn của Nhà trường, các Giảng viên Bộ ...
Chiến lược đào tạo

Chiến lược đào tạo

Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng phục vụ thiết ...
Môi trường thân thiện

Môi trường thân thiện

Nâng cao nhận thức về môi trường học tập thân thiện môi trường vật chất và môi ...
Bài tập về nhà

Bài tập về nhà

Trên cơ sở sau khi đã bao quát được nội dung đã học, giáo viên chỉ nên giao một ...
Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa rất đa dạng để các em lựa chọn. Mỗi hoạt động mang lại ...