Thực hiện theo Công văn Số 28/PGDĐT về việc phát động phong trào: “ Xuân yêu thương - Tết sum vầy” của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang; Thực hiện ...