A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LINK DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

"NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG NGỪNG HỌC. HỌC TẬP MỖI NGÀY ĐỂ NÂNG CAO KIẾN THỨC"

Các em học sinh thân mến!

Để tham gia học tập trong thời gian các em nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19, mời các em click vào các đường link sau đây để học tập nhé!

* KHỐI LỚP 1

 - MÔN TOÁN:

1.Tuần 21: Phép trừ dạng 17-7

2. Tuần 21: Luyện tập (Trang 113)

3. Tuần 21: Luyện tập chung

4. Tuần 21: Bài toán có lời văn (Trang 115)

5. Tuần 22: Giải toán có lời văn (Trang 117)

6. Tuần 22:  Xăng-ti-mét. Đo độ dài

7. Tuần 23: Luyện tập chung (trang 124 và 125)

- MÔN TIẾNG VIỆT:

1. Tuần 21- Học vần: ôp - ơp

2. Học vần: ep-êp

3. Tuần 21- Học vần: ip - up

4. Tuần 21- Bài 89- Học vần: iêp-ươp

5. Tuần 21- Học vần: Ôn tập (trang 16 - 17)

6. Tuần 21- Tập viết

7. Tuần 21- Học vần: oa- oe

8. Tuần 21- Học vần: oai-oay

9. Tuần 21 - Học vần: oan - oăn/ oang - oăng

10. Tuần 22- Học vần: oanh - oach

11.Tuần 22 - Học vần: oat- oăt

12. Tuần 22- Ôn tập

13. Tuần 22- Học vần:  uê- uy

14. Tuần 22- Học vần: uơ, uya

15. Tuần 22- Học vần: uya, uyên

16. Tuần 22- Học vần: uynh/ uych

17. Tuần 22- Học vần: uât/ uyêt

18.Tuần 22: Ôn tập

19. Tuần 23- Tập đọc: Trường em

20. Tuần 23- Tập đọc: Tặng cháu

21. Tuần 23- Chính tả: Tặng cháu

22. Tuần 23- Tập đọc: Cái nhãn vở

- MÔN ĐẠO ĐỨC

1. Tuần 21 - Bài: Em và các bạn (Tiết 1)

2. Tuần 22- Bài: Đi bộ đúng quy định

- MÔN ÂM NHẠC

1. Tuần 21, 22- Học hát: Tập tầm vong

2.Tuần 22: Ôn tập vài hát Tập tầm vông

- MÔN TNXH

1.Tuần 21- Bài: Ôn tập xã hội

* KHỐI LỚP 2

- MÔN TOÁN:

1. Tuần 21- Bài: Đường gấp khúc- Độ dài đường gấp khúc

2.Tuần 21- Bài: Phép chia

3. Tuần 21- Bài: Ôn tập về các bảng nhân

4. Tuần 22- Bài: Bảng chia 2 (Trang 109)

5. Tuần 22- Bài: Một phần hai (Trang 110)

6. Tuần 22- Bài: Luyện tập (Trang 111)

- MÔN TIẾNG VIỆT:

1. Tuần 21- Chính tả- Bài: Sân chim

2. Tuần 21-Tập đọc- Kể chuyện- Bài: Chim Sơn ca và bông Cúc trắng

3. Tuần 21- Luyện từ và câu- Bài: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

4. Tuần 21- Tập làm văn- Bài: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim

5. Tuần 22 - Tập đọc- kế chuyện- Bài: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

6. Tuần 22- Tập đọc- Chính tả- Bài: Cò và Cuốc

7. Tuần 22- Luyện từ và câu- Bài: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

8.Tuần 22- Tập làm văn- Bài: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim 

* KHỐI LỚP 3

- MÔN TOÁN:

1. Tuần 21- Bài: Phép công trong phạm vi 10000

2. Tuần 21- Bài: Phép trừ trong phạm vi 10000

3.Tuần 21- Bài 104: Luyện tập chung (Trang 106)

2. Tuần 22- Bài 107: Hình tròn, tâm ,đường kính, bán kính (Trang 110)

4. Tuần 22- Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Trang 113)

5. Tuần 22- Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) -(Trang 115)

6. Tuần 22- Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Trang 117)

7. Tuần 22- Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo- (trang118))

8. Tuần 22- Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo- (trang119))

9. Tuần 23- Bài: Luyện tập (tr 120)

10. Tuần 23- Bài: Luyện tập chung (tr 120)

11. tuần 23- Bài: Làm quen với chữ số La Mã (tr 121)

12. Tuần 23- Bài: Luyện tập (tr 122)

13. Tuần 23- Bài:Thực hành xem đồng hồ (tr 123-125)  (Ghép thành chủ đề)

- MÔN TIẾNG VIỆT:

1. Tuần 21- Tập đọc-Chính tả: Ông tổ nghề thêu

2. Tuần 21- Tập đọc: Bàn tay cô giáo (Trang 25)

3. Tuần 21- Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập các đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?  Tập làm văn: Nói về trí thức

4. Tuần 22- Tập đọc- Bài: Nhà bác học và bà cụ (Trang 31)

5. Tuần 22- Chính tả (Nghe-viết)- Bài: Người sáng tác Quốc Ca Việt Nam (Trang 47).

6. Tuần 22- Chính tả (Nghe- viết)- Bài: Đối đáp với vua (Trang 49-50)

7. Tuần 22- Tập đọc- Bài: Cái cầu

8. Tuần 22- Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi.

9 Tuần 22- Tập làm văn: Viết về một người lao động trí óc

10. Tuần 23- Tập đọc, kể chuyện- Bài: Nhà ảo thuật

11. Tuần 23- Tập đọc: chương trình xiếc đăc sắc. Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam 

12. Tuần 23- LTVC- Bài: Nhân hóa- Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi "Như thế nào?"

13. Tuần 23- Tập làm văn- Bài: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

- MÔN TIẾNG ANH:

1. Tuần 21- Unit 12: This is my house. Lesson 2-parts 1,2,3

2.Tuần 21 - Unit 12: This is my house_Lesson 2 (P.4,5,6)

3. Tuần 21 - Unit 12: This is my house_Lesson 3

4. Tuần 22- Unit 13: Where's my book?_Lesson 1

5. Tuần 22- Unit 13: Where's my book?_Lesson 2

6. Tuần 23: Unit 13: Where's my book?_Lesson 3

7. Tuần 23: Unit 14: Are there any posters in the room?_Lesson 1

* KHỐI LỚP 4

- MÔN TOÁN:

1. Tuần 21- Bài: Rút gọn phân số

2. Tuần 21- Bài: Quy đồng mẫu số các phân số 

- MÔN TIẾNG VIỆT:

1. Tuần 21- Phân môn Tập đọc: Anh hùng Trần Đại Nghĩa

2. Tuần 21- Luyện từ và câu- Bài: Câu kể- Ai thế nào?

3. Tuần 21- Luyện từ và câu-Bài: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

4. Tuần 21- Tập đọc- Bài: Bè xuôi sông La

5. Tuần 21- Tập Làm Văn- Bài: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

- MÔN KHOA HỌC:

1. Tuần 21- Bài: Âm thanh

2. Tuần 21- Bài: Sự lan truyền của âm thanh

- MÔN TIẾNG ANH:

1.Tuần 21- Unit 12: What does your father do? Lesson 1- parts 1,2.

2.Tuần 21- Unit 12: What does your father do? - Lesson 2

3.Tuần 21- Unit 12: What does your father do? - Lesson 3 

4. Tuần 22-Unit 13: Would you like some milk? Lesson 1

5. Tuần 22- Unit 13: Would you like some milk? Lesson 2 

6. Tuần 23- Tiết 1- Unit 13: Would you like some milk? Lesson 3

7. Tuần 23- Tiết 2- Unit 14: What does he look like? Lesson 1- Parts 1-5

* KHỐI LỚP 5

I. LỊCH HỌC TUẦN 22 CỦA KHỐI LỚP 5: LICH HỌC.doc

- MÔN TOÁN:

1. Tuần 21: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

2. Tuần 21: Luyện tập về tính diện tích

3. Tuần 21: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

4. Tuần 22: Luyện tập (Trang 110)

5. Tuần 22: Luyện tập chung (Trang 113)

6. Tuần 22: Bài: Thể tích của một hình

7. Tuần 22: Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (Trang 111)- Luyện tập chung (Trang 112)

8. Tuần 23- Bài: Mét khối

9. Tuần 23- Bài: Xăng- ti-mét khối. Đề- xi- mét khối

10. Tuần 23- Bài: Thể tích hình hộp chữ nhật- Thể tích hình lập phương

11. Tuần 24- Bài 116: luyện tập chung ( trang 123)

12. Tuần 24- Bài 117: Luyện tập chung ( trang 124)

13. Tuần 24- Bài 120: luyện tập chung ( trang 128)

- MÔN TIẾNG VIỆT:

1. Tuần 21: Phân môn Tập đọc- Bài: Trí dũng song toàn

2. Tuần 21: Bài 42, Phân môn Luyện từ và câu:  Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

3 Tuần 21: Luyện từ và câu- Bài: Mở rộng vốn từ công dân (Trang 28)

4. Tuần 21: Phân môn Tập đọc- Bài: Tiếng rao đêm

5. Tuần 21: Tập làm văn- Bài: Lập chương trình hoạt động

6. Tuần 21: Chính tả- Bài: Trí dung song toàn

7. Tuần 22: Tập đọc- Bài: Lập làng giữ biển

8. Tuần 22: Kể chuyện - Bài: Ông Nguyễn Khoa Đăng

9. Tuần 22: Tập làm văn- Bài 43: Ôn tập văn kể chuyện (Trang 42)

10 Tuần 22: Luyện từ và câu- Bài: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ ( Tiết 1 và 2)

11. Tuần 22: Tập đọc- Bài: Cao Bằng

12. Tuần 22: Chính tả- Bài: Cao Bằng

13. Tuần 22: Tập làm văn- Bài 44: Kể chuyện kiểm tra viết (trang 45)

14. Tuần 23 - Tập đọc - Bài: Phân xử tài tình

15. Tuần 23- Tập làm văn - Bài 45: Lập chương trình hoạt động

16.Tuần 23- Chính tả: Nghe - viết: Núi non hùng vĩ

17. Tuần 23- Luyện từ và câu- Bài 46: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ ( tăng tiến)

18.Tuần 23- Tập đọc: Chú đi tuần

19. Tuần 24- Tập làm văn - Bài 47: Ôn tập về tả đồ vật (trang 63)

20.Tuần 24- Tập làm văn -Tuần 24- Bài 48: Ôn tập về tả đồ vật (trang 66)

21. Tuần 24- Tập đọc- Bài: Luật tục xưa của người Ê- đê

22. Tuần 24- Chính tả: Nghe- viết: Ai là thủy tổ loài người?

- MÔN TIẾNG ANH:

1. Tuần 21- Unit 12: Don't ride your bike too fast. Lesson 2

2. Tuần 21- Unit 12:  Don't ride your bike too fast. Lesson 3

3. Tuần 22- Unit 13: What do you do in your free time? Lesson 1 (P.1,2,3)

4. Tuần 22- UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? LESSON 2

5. Tuần 23 (Tiết 1)- Unit 13: What do you do in your free time? Lesson 3

6.Tuần 23 (Tiết 2)- Unit 14: What happened in the story? Lesson 1

7. Tuần 24 (Tiết 1)- UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? Lesson 2

2. Tuần 24 (Tiết 2)- UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? LESSON 3

- MÔN KHOA HỌC:

1. Tuần 21: Bài: Sử dụng năng lượng chất đốt (Tiết 2)

2. Tuần 21- Bài 41: Năng lượng mặt trời

3. Tuần 22- Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

4. Tuần 23- Bài: Sử dung năng lượng điện

5. Tuần 24- Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện

- MÔN LỊCH SỬ:

1. Tuần 21- Bài 41: Nước nhà bị chia cắt

2. Tuần 22- Bài: Bến Tre Đồng Khởi

3. Tuần 23- Bài: Đường Trường Sơn

4. Lịch sử- Tuần 24- Bài: Sấm sét đêm giao thừa

- MÔN ĐỊA LÝ:

1. Tuần 21- Bài: Các nước láng giềng của Việt Nam

2. Tuần 22- Bài 20: Châu Âu

3. Tuần 23- Bài: Một số nước ở Châu Âu

4. Tuần 24- Bài: Châu Phi

- MÔN ÂM NHẠC:

1.Tuần 21- Bài: Tre ngà bên lăng Bác

2.Tuần 22- Bài: Ôn bài hát Tre ngà bên lăng Bác


Tác giả: maituan77@gmail.com
Tổng số điểm của bài viết là: 181 trong 46 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội