A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch học Online các khối năm học 2021-2022

Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến công bố lịch học của các khối lớp trong thời gian học Online. Khi học sinh trở lại trường học, lịch học (Thời khóa biểu) sẽ thay đổi. Lịch học Online này sẽ được cập nhật theo tuần, các em học sinh chọn khối lớp, chọn Tuần và click chuột vào Môn tương ứng để nhận lịch học nhé!

 1. KHỐI LỚP 1:

- Tuần 1: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021 

* Môn: Toán và Tiếng Viêt

-Tuần 2: Từ ngày 13/9/2021 đến 17/9/2021

* Môn: Toán và Tiếng Việt

- Tuần 3: Từ ngày 20/9/2021 đến 24/09/2021

*Thời khóa biểu tuần 3

- Tuần 4: Từ ngày 27/9/2021 đến 01/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 4 

- Tuần 5: Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 5

- Tuần 6: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 6

- Tuần 7: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 7

- Tuần 8: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 8

- Tuần 9: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 

* Thời khóa biểu tuần 9

- Tuần 10: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 10

- Tuần 11: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 11

- Tuần 12: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 12

2. KHỐI LỚP 2:

- Tuần 1: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021 

*Môn: Toán và Tiếng Việt

-Tuần 2: Từ ngày 13/9/2021 đến 17/9/2021

* Môn: Toán và Tiếng Việt

- Tuần 3: Từ ngày 20/9/2021 đến 24/09/2021

* Thời khóa biểu tuần 3

Tuần 4: Từ ngày 27/9/2021 đến 01/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 4

- Tuần 5: Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 5

- Tuần 6: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 6

- Tuần 7: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 7

- Tuần 8: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 8

- Tuần 9: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 

* Thời khóa biểu tuần 9

- Tuần 10: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 10

- Tuần 11: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 11

- Tuần 12: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 12

3. KHỐI LỚP 3:

- Tuần 1: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021

* Môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh

-Tuần 2: Từ ngày 13/9/2021 đến 17/9/2021

* Môn: Toán và Tiếng Việt

- Tuần 3: Từ ngày 20/9/2021 đến 24/09/2021

* Thời khóa biểu tuần 3

Tuần 4: Từ ngày 27/9/2021 đến 01/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 4 

- Tuần 5: Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 5

- Tuần 6: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 6

- Tuần 7: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 7

- Tuần 8: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 8

- Tuần 9: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 

* Thời khóa biểu tuần 9

- Tuần 10: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 10

- Tuần 11: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 11

- Tuần 12: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 12

4. KHỐI LỚP 4:

- Tuần 1: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021

*Môn: Toán và Tiếng Việt

-Tuần 2: Từ ngày 13/9/2021 đến 17/9/2021 

* Môn: Toán và Tiếng Việt

- Tuần 3: Từ ngày 20/9/2021 đến 24/09/2021

*Thời khóa biểu tuần 3

Tuần 4: Từ ngày 27/9/2021 đến 01/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 4

- Tuần 5: Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 5

- Tuần 6: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 6

- Tuần 7: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 7

- Tuần 8: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 8

- Tuần 9: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 

* Thời khóa biểu tuần 9

- Tuần 10: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 10

- Tuần 11: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 11

- Tuần 12: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 12

5. KHỐI LỚP 5:

- Tuần 1: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021

* Môn: Toán và Tiếng Việt

* Môn: Tiếng Anh 

-Tuần 2: Từ ngày 13/9/2021 đến 17/9/2021

* Môn: Toán và Tiếng Việt

- Tuần 3: Từ ngày 20/9/2021 đến 24/09/2021

* Thời khóa biểu tuần 3

* Hướng dẫn tự học tuần 3

Tuần 4: Từ ngày 27/9/2021 đến 01/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 4

- Tuần 5: Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 5

- Tuần 6: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 6

* Hướng dẫn tự học tuần 6

- Tuần 7: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 7

* Hướng dẫn tự học tuần 7

- Tuần 8: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

* Thời khóa biểu tuần 8

* Nội dung tự học tuần 8

- Tuần 9: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 

* Thời khóa biểu tuần 9

* Nội dung tự học

- Tuần 10: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 10

* Nội dung tự học tuần 10

- Tuần 11: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 11

* Nội dung tự học tuần 11

- Tuần 12: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

* Thời khóa biểu tuần 12

* Nội dung tự học tuần 12


Tác giả: maituan77@gmail.com
Nguồn:Trường TH số 2 Hòa Tiến Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội