Thầy và trò trường THCS Nguyễn Văn Linh đã tổ chức một buổi học ngoại khóa lịch sử tại di tích lịch sử địa phương

Thầy và trò trường THCS Nguyễn Văn Linh đã tổ chức một buổi học ngoại khóa lịch sử tại di tích lịch sử địa phương

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và nhiệm vụ công tác chuyên môn của nhóm Lịch sử, thầy và trò trường THCS Nguyễn Văn Linh đã tổ chức một buổi học ngoại khóa lịch sử tại di tích lịch sử Nhà cách mạng yêu nước Nguyễn Ngọc Kinh tại thôn ...