A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong hè

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp trong hè 2020

         I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Xây dựng phong trào học tập mũi nhọn của nhà trường trong năm học mới. Nâng cao chất lượng học tập trong nhà trường.

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường nhằm tạo nền móng vững chắc để xây dựng đội tuyển học sinh giỏi cho năm học 2020-2021.

          II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

          1. Công tác xét chọn học sinh giỏi

          - Lập danh sách đội tuyển học sinh giỏi các môn:

          +Lớp 9: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử,.

          +Lớp 8: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Tin học.

          +Thể dục thể thao: 10 môn theo Kế hoạch của PGD.

          2. Công tác quản lý

          - Giáo viên dạy đội tuyển là những người có kinh nghiệm bồi dưỡng và nhiệt tình trong các năm học trước.

          - Giáo viên dạy bồi dưỡng được hỗ trợ chế độ bồi dưỡng dạy thêm trong hè.

          - Ban giám hiệu có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên .

          3. Phân công giáo viên bồi dưỡng

TT

Họ và tên GV

Môn bồi dưỡng

Ghi chú

01

Lê Thị Phượng

Phạm Thị Bảy

 Toán 9

 

02

Lê Phương Hằng

Nguyễn Thị Thanh Nga

Ngữ văn 9

 

03

Hoàng Thị Tâm Nguyên Võ Thị Bích Vân

Vật lý 9

 

04

Nguyễn Thị Hoa

Anh văn 9

 

05

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Hóa học 9

 

07

Huỳnh Thị Việt Nga

Lê Thị Huệ

Sinh học 9

 

08

Trương Thị Thảo Nguyên

Lịch sử 9

 

09

Trần Thị Bạch Sương

Lê Thị Nam

Địa lý 9

 

10

Vũ Nguyễn Quốc Khanh

Phạm Thị Hoàng Nga

Toán 8

 

11

Nguyễn Thị Phòng

Thái Thị Kim Phượng

Ngữ văn 8

 

12

Võ Mai Hảo

Anh văn 8

 

13

Trần Thị Tuyết Giao

Phạm Phú Thuận

Vật lý 8

 

14

Lê Ngọc Tuấn

Tin học

 

15

Biện Hải Hiền

Ngô Thanh Hùng

Thể dục

 

          4. Kế hoạch thực hiện

          Tập trung đội tuyển các môn: Ngày 28/07/2020.

          Giáo viên xây dựng lịch bồi dưỡng cho học sinh, ít nhất 2 buổi/tuần.

          Địa điểm: Tại trường THCS Nguyễn Văn Linh.

          5. Kinh phí

          Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi trong hè được nhận chế độ bồi dưỡng 500.000 đồng/tháng.

          Kính phí được trích từ nguồn ngân sách chi thường xuyên và từ quỹ phụ huynh  (nếu có).

          Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi hè 2020 của trường THCS Nguyễn Văn Linh. Đề nghị các giáo viên được phân công và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

  • Các tổ chuyên môn;                                                                   
  • Lưu: PHT (Thuận).

                                                                                             

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Ban giám hiệu
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan