- Ngày 1-11, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20-10-2003 về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách ...