A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học: 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và theo Công văn Số 245 /PGDĐT-THCS ngày 22/05/2020 của PGD Hòa Vang về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2019-2020, trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2019-2020

UBND HUYỆN HÒA VANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
NGUYỄN VĂN LINH 
Số:     /KH-THCS NVLHòa Vang, ngày   tháng   năm 2020
  

KẾ HOẠCH 
Ôn tập, kiểm tra học kỳ II-Năm học: 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và theo Công văn Số 245   /PGDĐT-THCS ngày 22/05/2020 của PGD Hòa Vang về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2019-2020, trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2019-2020 như sau:
I. CÔNG TÁC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA  
1. Môn kiểm tra
 Sở GDĐT ra đề kiểm tra học kì II năm học 2019-2020 của 8 môn học ở các khối lớp 9, gồm: Ngữ văn, Toán (90 phút /môn); Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học và Sinh học (45 phút /môn) – lịch kiểm tra gửi kèm.
Nhà trường ra đề kiểm tra học kì II năm học 2019-2020 của các môn học còn lại của khối 9 và tất cả các môn của khối 6,7,8.
          2. Hình thức kiểm tra 
          - Đối với các môn do Sở GD ra đề: Kiểm tra theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh: kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận; đề kiểm tra không bao gồm nội dung kỹ năng nghe, nói (kỹ năng nghe nói đã được thực hiện trong kiểm tra thường xuyên).
          - Đối với các môn do trường ra đề: Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
          3. Thời gian kiểm tra
          - Khối 9: Các môn trường ra đề: Từ ngày 8/6/2020 đến ngày 12/6/2020 . Các môn Sở ra đề: Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 19/6/2020.
          - Khối 6,7,8: Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 4/7/2020.
          4. Nội dung, yêu cầu của đề kiểm tra
a) Nội dung, phạm vi kiểm tra
- Lớp 9: Nội dung thi Sở đã gửi giới hạn các bài cụ thể(Đến tuần 26 của PPCT theo nội dung giảm tải).
- Lớp 6,7,8: Giới hạn các bài đến tuần 28 của PPCT theo nội dung giảm tải thực hiện ở học kì II năm học 2019-2020.
b) Các yêu cầu của đề kiểm tra
          - Do tình hình dịch bệnh Covid -19 nên học sinh phải nghĩ học trong thời gian dài, học trực tuyến nên hiệu quả tiếp thu kiến thức của hoc sinh bị hạn chế. Vì vậy, nội dung kiến thức kiểm tra cho học sinh phải hết sức nhẹ nhàng. Chỉ kiểm tra những kiến thức cơ bản là chủ yếu, các kiến thức về khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng, Sáng tạo phải thực hiện linh hoạt trong đề thi; thực hiện tốt nội dung việc kiểm tra, đánh giá theo công văn số 1360 của Bộ GDĐT.  
- Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường kiểm tra vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; hạn chế yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc. Lưu ý việc ra đề kiểm tra tránh những nội dung thiếu chính xác, thiếu nguồn gốc hợp pháp, không phù hợp lứa tuổi và những vấn đề nhạy cảm...
c) Nhóm chuyên môn thống nhất biên soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Trên cơ sở đề cương ôn tập, mỗi giáo viên ra 1 đề kiểm tra học kỳ  nộp về Phó hiệu trưởng (1 đề in và gởi qua email thuanpp1976@gmail.com và đề không ghi nội dung dành cho HSKT trên đề thi, chỉ thể hiện trong đáp án, biểu điểm). Trên cơ sở đề cương và đề thi của giáo viên, Hội đồng ra đề thi sẽ chọn đề chính thức. Đề kiểm tra học kì là tài liệu mật nên đề nghị giáo viên thực hiện tốt việc bảo mật đề thi, không đưa qua người thứ hai. Mỗi giáo viên ra đề và duyệt đề cần có cam kết bảo mật đề thi.
d) Đề cương phải đảm bảo tính toàn diện, hệ thống và trọng tâm. Không được yêu cầu học sinh ôn tập nội dung không thuộc chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học; những nội dung đã được tinh giảm hoặc chuyển sang tự nghiên cứu, đọc thêm theo CV 1113, 1360 của BGD. Trên cơ sở các bài mà Sở GD đã giới hạn, Giáo viên khối 9 biên soạn đề cương (hệ thống câu hỏi, bài tập...) và phát cho học sinh đến ngày 23/05/2020 là hoàn thành, BGH sẽ kiểm tra vào ngày thứ 2-25/05/2020), giáo viên nên chọn các đề cương đã soạn sẵn để học sinh dễ học bài. Các khối còn lại giáo viên phát cho học sinh đến ngày 01/6/2020 là hoàn thành.
II. QUY TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Giáo viên làm công tác coi thi có mặt trước giờ thi ít nhất 30 phút. Giáo viên làm công tác kiểm tra và giám thị văn phòng có trách nhiệm kiểm tra nề nếp học sinh, vệ sinh phòng thi trước giờ thi.
2. Trước mỗi buổi kiểm tra, họp Hội đồng coi kiểm tra để phổ biến những việc cần làm, lập biên bản xác nhận tình trạng niêm phong của các bì đựng đề, phân công công việc cho từng thành viên của Hội đồng trong buổi kiểm tra.
3. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Phòng GD, tùy theo số lượng học sinh, Hiệu trưởng chọn vừa đủ cán bộ, giáo viên tham gia công việc phân chia đề kiểm tra cho các phòng. Không cử cán bộ, giáo viên có con, em ruột tham dự kì kiểm tra tham gia việc phân chia đề kiểm tra hoặc tiếp xúc với đề kiểm tra trước thời gian làm bài. Trong suốt thời gian kiểm tra (từ khi mở đề đến khi kết thúc giờ làm bài kiểm tra), cán bộ, giáo viên, nhân viên không được sử dụng điện thoại di động. Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo nhà trường sử dụng điện thoại di động để liên lạc với Sở hoặc Phòng giáo dục.
4. Trong quá trình kiểm tra, CBQL được phân công trực các buổi kiểm tra nếu có phát hiện sai sót của đề hoặc hướng dẫn chấm thì thực hiện như sau:
- Đánh giá ngay mức độ sai sót, báo cáo nhanh đến cấp có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh.
- Không tự ý giải quyết, điều chỉnh đề và hướng dẫn chấm khi chưa được sự thống nhất.
- Bảo mật thông tin, không được đưa thông tin sai sót lên mạng xã hội, không cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí và người khác. Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm phát ngôn của đơn vị mình.
5. Giáo viên coi thi phải ký tên vào bài thi, giao nộp bài thi đầy đủ, kiểm tra sĩ số học sinh. Giáo viên làm giám thị văn phòng có trách nhiệm kiểm tra số lượng bài thi do giáo viên nộp.
6. Học sinh nộp bài thi khi có hiệu lệnh thu bài, học sinh không được ra khỏi phòng thi khi chưa hết thời gian làm bài.
7. Sau mỗi buổi thi, các GV trong Tổ(Nhóm) thống nhất nội dung đáp án và phải ghi vào biên bản để BGH kiểm tra trước khi nhận bài thi về chấm.
8.Về việc chấm kiểm tra: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức chấm bài kiểm tra theo đúng hướng dẫn chấm của các cấp; phân công người chấm đảm bảo tính khách quan, công bằng, thực hiện đúng quy trình cho điểm, lên điểm, bảo mật điểm số trong quá trình chấm. Đối với trường hợp được phân công chấm chéo, chấm thay thì người chấm trực tiếp bài kiểm tra chịu trách nhiệm hoàn toàn điểm số, không ai được chấm lại hoặc làm thay đổi điểm. Đối với những trường hợp xin xem lại, phúc khảo, khiếu nại...Hiệu trưởng thành lập hội đồng chấm lại bài kiểm tra và đảm bảo quy trình, khách quan, công bằng cho học sinh.
III. CÔNG TÁC ÔN TẬP HỌC KÌ II
- Ban giám hiệu triển khai kế hoạch kiểm tra học kì II đến HĐSP. Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch của trường để tổ chức cho giáo viên thực hiện. Tổ chuyên môn phân công giáo viên biên soạn đề cương ôn tập và hướng dẫn học sinh soạn đề cương. Nội dung ôn tập giới hạn quy định theo công văn của Sở và Phòng GD. Các nội dung được thể hiện cụ thể qua biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra biên bản nhóm chuyên môn và nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt kế hoạch.
- Giáo viên bộ môn hướng dẫn và kiểm tra việc soạn đề cương, học đề cương của học sinh và có biện pháp giúp đỡ những em học sinh yếu, học sinh khuyết tật.
- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở học sinh ôn tập, chỉ đạo cho Ban cán sự lớp điều hành lớp tự ôn tập, soạn đề cương để ôn tập; sử dụng 15 phút đầu giờ để kiểm tra việc soạn đề cương của lớp; phát huy hiệu quả hình thức đôi bạn học tập để kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ. Giáo viên chủ nhiệm tăng cường công tác phối hợp với giáo viên bộ môn của lớp, với phụ huynh học sinh để giúp đỡ học sinh ôn tập tốt.
- Giáo viên bộ môn kiểm tra việc thực hiện chương trình học của học sinh, cho học sinh hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra, kiểm tra bổ sung các bài kiểm tra còn thiếu; có hình thức kiểm tra phù hợp, quan tâm hơn đến các đối tượng học sinh khuyết tật, học sinh yếu kém.
- Giáo viên bộ môn sử dụng các tiết tăng cường, tự chọn để ôn tập thêm cho học sinh, tăng cường các bài tập, hướng dẫn cụ thể việc tự ôn tập ở nhà.
IV. LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II (đính kèm)
          Trên đây là kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kì II năm học 2019-2020. Đề nghị CB - GV nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                           
 - Tổ CM;                                                                  
  - Lưu: VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
  Phạm Phú Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết