Hướng dẫn cách nhập thông tin tuyển sinh trực tuyến về tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021VNPT_eEdu_TSDC_UM_NguoiNop_v1.0.0.pdf