Tuesday, 27/09/2022 - 21:29|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HỒNG ÁNH.

90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

video giới thiệu địa chỉ đỏ của chi đoàn THCS Nguyễn Hồng Ánh

Chúng ta đang sống trong tháng 3 lịch sử và đầy tự hào về truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021). Hưởng ứng tháng thanh niên về kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế Inforgraphic tuyên truyền “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và video giới thiệu Địa chỉ đỏ” của Đoàn xã Hoà Châu, chi đoàn trường THCS Nguyễn Hồng Ánh giới thiệu 2 Inforgraphic với chủ đề: các kì đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đồng chí bí thư thứ nhất trung ương Đoàn qua các thời kì. Qua đó, chúng ta như đang ngược dòng lịch sử trở về với những mốc son chói lọi của dân tộc. Vì thế, video clip giới thiệu địa chỉ đỏ tại tại xã Hoà Châu. Một lần nữa, nhắc nhở chúng ta sống và cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Đó cũng chính là một nét đẹp về văn hoá của người Việt Nam ta: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”.