Thực hiện Công văn số 399/PGDĐT-THCS ngày 04/8/2020 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về việc Ôn tập, kiểm tra lại và tuyển sinh năm học 2019-2020;Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh ...